Geslaagde avond voor de vrijwilligers in en rond de kerk.

Afgelopen vrijdag waren ongeveer 75 mensen in Oos Heim op uitnodiging van het parochiebestuur om hun te bedanken voor de werkzaamheden die zij in het afgelopen jaar voor de kerk in ons dorp deden.

Zij werden welkom geheten in de gezellig aangeklede kleine zaal van Oos Heim door pastoor Frits Janssen. Het was ook de avond om kennis te maken met pastoor Paul Tervoort en kapelaan Eugene Dassen. Pastor Jan Janssen uit Epen moest helaas verstek laten gaan. Omdat hij ook niet meer gedurende een H. Mis achter het altaar kon staan, was al meer dan een jaar een vervanger gevonden in de persoon van pater Jacques Maes. Hij heeft  in principe afgelopen zondag zijn laatste H. Mis in onze parochie opdragen omdat in de toekomst voor vervanging wordt gezorgd vanuit het cluster Terlinden/Margraten.

Pastoor Janssen memoreerde het vervelende jaar vanwege de corona pandemie, die helaas nog steeds niet voorbij is. Het was een moeilijke tijd voor onze gemeenschap, het gemeenschapsleven en het parochieleven. In deze tijd is wel duidelijk gebleken dat we elkaar meer dan nodig hebben.

Pastoor Janssen gaf vervolgens een opsomming van de verschillende vrijwilligersgroepen waarvan vanavond mensen aanwezig waren. Het betrof: Assistenten bij communie uitreiking, assistenten bij begrafenissen, acolieten en misdienaars, Amnesty International, avondwakegroep, gezinsmisgroep, het Liturgisch Beraad, de groep voor de administratie, de collectanten, de werkgroep voor het Kerkhof, de kerkbijdragegroep, de lectoren, de groep voor de woord- en communiediensten, diegenen die de kerk poetsen, de bloemen verzorgen, het koper poetsen en de was doen, de kerststalgroep, de kosters, de doopcatechesegroep, de groep communiecatechese voor ouders en kinderen, de contactgroep met de school, de processiegroep, de zorggroep de pastoraatsgroep en het parochiebestuur. Alles bij elkaar een flinke groep mensen. Ze waren er lang niet allemaal. Er zijn altijd mensen die om een of andere reden verstek moeten laten gaan of er gewoon voor kiezen om niet te komen. Verder waren niet aanwezig de mensen van het kerkelijk zangkoor omdat die binnenkort het Caeciliafeest aangeboden krijgen. Dat zijn op dit moment rond de 45 personen.

Na een kort gebed werden de aanwezigen uitgenodigd aan het warme- en koude buffet, dat dit jaar op uitstekende wijze was verzorgd door traiteur Frank Dumont.

Vervolgens kon men onder het genot van een drankje met een achtergrond muziekje gezellig met elkaar praten. Er was dit jaar bewust niet gekozen voor live muziek.

Pastoor Tervoort en kapelaan Dassen maakten van de gelegenheid gebruik om een tijdje aan iedere tafel plaats te nemen en al met de vrijwilligers een praatje te maken.

Het viel op dat de meesten nog aanwezig waren toen tegen twaalven het grote licht in de zaal aanging omdat nu eenmaal vanwege de coronatijd het sluitingsuur om twaalf uur is vastgesteld. Ik hoorde geluiden van aanwezigen dat ze het een gezellige avond vonden.

Rest nog een woord van dank aan de vrijwilligers die deze avond hielpen met alles gereed zetten, de hulp bij het koud buffet en het opruimen daarna en de hulp achter het buffet.