Nieuwe kapelaan !

Per 1 oktober heeft onze Bisschop benoemd tot kapelaan van de parochies Banholt,
Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid
kapelaan Eugène Dassen.
Hij is Maastrichtenaar, 41 jaar oud en is in 2011 tot priester gewijd.
Vanaf 2014 heeft hij theologie gestudeerd in Rome.
Naast zijn werk in onze parochies zal hij twee dagen per week les geven op onze
priesteropleiding van Rolduc.
Tijdelijk gaat hij wonen op de pastorie van Mheer om te zijnertijd te verhuizen naar de
pastorie van Margraten.
Ik heb hem inmiddels leren kennen als een prettige mens, die er echt naar uitziet om
weer in het pastoraat te mogen werken.

Kaplaan Eugène Dassen

pastoor Tervoort
pastoor Janssen

parochiebestuur en pastoraatsgroep