Voor tablet en PC

De nieuwe website van Margarita parochie Margraten is nu zowel op PC als ook op mobiel en tablet te bekijken. Door middel van deze site wil het parochiebestuur u over de gang van zaken in onze parochie informeren.

Parochiebestuur

Deze website is een initiatief van het parochiebestuur, waarbij tevens de verantwoordelijkheid berust voor het financieel-economisch en pastoraal beleid van de parochie.

H. Missen

Elke zondagmorgen is de H. Mis van 10.30 uur te volgen via Radio 3Heuvelland in de ether op 107.2 FM en via de kabel op 87.5 FM. Klik hier om de mis op radio te volgen.
Klik hier voor de mis via Livestream.

Kerstconcert 11 december 2022

Kerkelijk zangkoor St.Caecilia Margraten 
m.m.v. diverse solisten onder leiding van dirigente Ingrid Kerckhoffs.

Mergelland Mannenkoor onder leiding van Hans Geerkens.

Aanvang 15.00 uur in de kerk van de H. Margarita. Entree vrije gave na afloop.

 

 

    

Beste parochianen,

 

Meer dan 60 jaar was pastoor Frits Janssen, werkzaam in onze parochie.

Hij was het gezicht van onze parochie, ging ons voor in ontelbare eucharistievieringen, vierde met ons lief en leed en was bovenal mens onder de mensen.

Onder zijn bezielende leiding groeide onze parochie uit tot een bloeiende geloofsgemeenschap.
 

Nadenkend over toekomst, zeker ook gezien zijn leeftijd, gaat pastoor Frits Janssen

binnen afzienbare tijd de pastorie verruilen voor een aanleunwoning waar hij, mocht dat nodig zijn, passende zorg en hulp kan krijgen.
 

Voor pastoor Frits Janssen, een hele omslag in zijn leven.

Ook voor ons als parochiegemeenschap zal dit even wennen zijn.

Na een leven van dienstbaarheid, zorgen, er zijn voor de ander, breekt de tijd aan dat onze pastoor van zijn welverdiende rust mag gaan  genieten.

Dat is hem, op zijn gezegende leeftijd van bijna 90 jaar, van harte gegund.
 

Wat hij belangrijk vond, waar hij ons in voorging, zullen wij voortzetten:

Blijf samen komen en zorg voor elkaar.
 

Bij het vertrek van iemand die, zoals pastoor Frits Janssen, jarenlang de spil van onze parochie was, hoort natuurlijk ook een passend afscheid. Dit zal op een nog nader te bepalen moment plaatsvinden.

 

Parochiebestuur en pastoraatsgroep

 

SAMEN ONDERWEG(?)

Onze samenleving en daarmee ook de kerk ondergaan veel veranderingen. Paus Franciscus heeft daarom gevraagd wat er leeft bij onszelf, bij de ander, buiten en in de kerk. De zeven samenwerkende parochies van Banholt, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid willen graag luisteren naar wat de mensen bezighoudt en bezielt. Daarom zijn er een tweetal vragenlijsten opgesteld. U kunt de vragenlijsten vinden en downloaden op de websites van de genoemde parochies.  Ook in de genoemde kerken liggen de vragenlijsten voor u gereed. Door met elkaar in gesprek te gaan kan er meer besef en inzicht groeien. Zo kunnen we van elkaar leren hoe we de gemeenschap kunnen versterken en het geloof intens kunnen beleven en uitdragen in ons leven. De initiatiefnemers zijn benieuwd naar uw ideeën over hoe wij samen op weg kunnen gaan naar de toekomst. Daarom dank voor uw meedenken en meedoen.

Vul onderstaande vragen in en lever deze in bij uw kerk.
Synode vragen deel 1
Synode vragen deel 2

 

U kunt de Plechtige Hoogmis op zondag om 10.30 uur ook volgen via de livestream via de link:

https://www.twitch.tv/SXCSolutions

Of via RADIO 3 HEUVELLAND: TV  Ziggo kanaal 46  

Radio: FM 107.2 MHz,  digitaal kanaal 921

Mariakapel Margaritakerk geopend
Voor de parochianen, die graag een bezoek aan de kerk willen brengen om een kaarsje op te steken en even te bidden, is de kerk op dinsdag open van 10.30 - 15,30 uur. U kunt naar binnen via de zij ingang van de kerk.

 

Parochiebestuur en de Pastoraatsgroep 

 

Kijk geregeld op onze nieuwspagina voor meer informatie. Klik hier!

 

Terugblik op het diamanten priesterfeest van Frits Janssen


Het 60 jarig priesterfeest van pastoor Frits Janssen begon zaterdagavond met een zeer mooie feestviering  die verzorgd werd door de kinderen van Basisschool Maurice Rose. Meneer pastoor kwam onder mooi versierde bogen de kerk binnen en mocht plaatsnemen op een versierde stoel. Het thema van de viering was “samen komen, bij elkaar blijven”, een thema dat zeer goed bij meneer pastoor past.

Zij verrasten meneer pastoor met een prachtig schilderij van 60 versierde schelpen.Zondag 23 juni, de feestdag. Het was prachtig zonnig weer en de pastorie, de kerk en de straten waren heel mooi versierd. Schutterij St. Sebastianus haalde meneer pastoor af bij de pastorie en samen met zijn familie , pastoraatsgroep en het parochiebestuur ging de stoet naar de kerk. In de kerk stonden acolieten en misdienaars klaar, om meneer pastoor onder luid applaus naar het altaar te begeleiden. Daar droeg hij samen met pastoor René Graat en pastor Jan Jansen een plechtige, sfeervolle eucharistieviering op.

De muzikale bijdrage van het kerkelijk zangkoor, harmonie Concordia en het Mergelland Mannenkoor was schitterend en de solo’s van Ingrid Kerckhoffs en Hans Geerkens waren indrukwekkend. Meneer pastoor genoot er zichtbaar van.

Na afloop van de viering werd meneer pastoor buiten op de trappen van de kerk toegezongen met zijn lievelingslied “Geneet van ’t laeve”.

Aansluitend werd het parochiecadeau aangeboden aan meneer pastoor. Wij bedanken alle parochianen hartelijk voor het mooie bedrag van € 6.350,- dat bij elkaar is gebracht.

Na een serenade van schutterij en harmonie en het schieten van de kamers, trok de stoet met meneer pastoor, zijn familie en vele parochianen, aan beide zijden geflankeerd door de hemeldragers van de jonkheden en buurtschappen naar het gemeenschapshuis Oos Heim.

In Oos Heim volgde een feestelijke middag, die door MTG en het Mergelland Mannenkoor met een hilarische sketch over het leven van onze pastoor in de afgelopen jaren, gezien door de ogen van drie heiligenbeelden op een ludieke wijze werd afgesloten.


Wij kunnen terugkijken op een zeer mooi en geslaagd feest voor onze pastoor en wij willen dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot het welslagen van dit feest.Het parochiebestuur.Tijdens de eucharistievieringen zijn opnames gemaakt die u hier op de website van onze parochie kunt bekijken.
 
 
 
 
 

Activiteiten

Activiteiten kort

Nieuws vanuit de parochie kijk hier.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via email of telefonisch.

Ga naar boven
JSN Decor 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework